BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI

STERCA SI SANDU
Tel fix: 031.429.04.88;
Fax: 031.429.04.80;
Mobil: 0728.978.290 si 0728.291.704;
Email: office@cabinetexecutor.ro

              Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociati „STERCA si SANDU” este constituit din executori cu o experientă de peste 10 ani în executarea creantelor bancare şi leasing (inclusiv reposesia bunurilor de pe contractele de leasing). Expertiza şi realizările noastre mai ales în aceste domenii se vor dovedi esentiale în rezolvarea problemelor companiei dumneavoastre cu privire la recuperarea creantelor. Modul de abordare, metodele folosite şi profesionalismul de care dăm dovadă în cadrul procedurii de executare silită ne recomandă ca un partener serios şi profesionist într-o eventuală colaborare cu institutia dumneavoastră.

          In cadrul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociati „STERCA si SANDU” activează următorii executori:

  1. 1.     Executor judecătoresc Sandu Bogdan, numit în functie prin Ordinul Ministrului Justitiei la data de 15.02.2012
  2. 2.     Executor judecătoresc Sterca Gabriel, numit în functie prin Ordinul Ministrului Justitiei la data de 15.02.2012

                Ca ultimă fază a procesului civil, executarea silită reprezintă mijlocul prin care se dă valoare hotărârilor judecătoreşti şi celorlalte categorii de titluri executorii. Executorul judecătoresc este în societatea contemporană un “actor” important  şi indispensabil al statului de drept.

                Colaborarea institutiei dvs. cu B.E.J.A „STERCA si SANDU” vă oferă următoarele avantaje:
- comunicare rapidă, e-mail, tel., astfel încat să fiti mereu la curent cu stadiul dosarelor de executare silita;
- informare rapida despre eventualele impedimente întampinate şi consultare pentru posibilitatile de eliminare a acestora;  
- celeritate în efectuarea demersurilor legale pentru recuperarea rapida a creantelor;
- pastrarea secretului profesional asupra actelor, faptelor şi informaţiilor despre care am luat cunoştinţă pe durata colaborării;
- respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale creditorului;
- flexibilitate in stabilirea modului de colaborare;
- costuri reduse;
 - recuperarea tuturor cheltuielilor de executare silita, inclusiv a onorariului, de la debitorii care sunt solvabili;
- consultatii gratuite în legatura cu constituirea documentatiei privind dosarele de executare silita;
- avansarea de catre creditor a unei sume minime pentru fiecare dosar;
 - avansul se plăteşte pe debitor și nu pe forma de executare.
- în masura recuperarii cheltuielilor de executare silita de la debitor, se asigura returnarea catre creditor a sumelor avansate de catre acesta;
- stabilirea onorariului prin negociere, în functie de complexitatea spetei, precum şi în functie de procentul pe care îl reprezinta valoarea recuperata din creanta totala, astfel încat pierderile suferite de catre creditor sa fie minime;
- eliberarea proceselor verbale de constatare a imposibilității de executare, necesare în cazul trecerii în afara bilanțului