BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI

STERCA SI SANDU
Tel fix: 031.429.04.88;
Fax: 031.429.04.80;
Mobil: 0728.978.290 si 0728.291.704;
Email: office@cabinetexecutor.ro

Constatarea unei stări de fapt reprezintă procedura prin care executorul judecătoresc constată la faţa locului, la cererea creditorului, o anumită stare de fapt care ar putea să înceteze ori să se schimbe.

Starea de fapt se consemnează de executorul judecătoresc printr-un proces-verbal ce se comunică instanţei de judecată şi în copie celui împotriva căruia s-a făcut constatarea, dacă nu a fost prezent, şi are puterea doveditoare a înscrisului autentic.