BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI

STERCA SI SANDU
Tel fix: 031.429.04.88;
Fax: 031.429.04.80;
Mobil: 0728.978.290 si 0728.291.704;
Email: office@cabinetexecutor.ro

Competenţă şi legislaţie

In conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 188/2000 republicată, începând cu anul 2011 competenţa teritorială a executorului judecătoresc este limitată la raza teritorială a Curţii de Apel în care îşi are sediul.

Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Sterca şi Sandu este competent să efectueze acte de executare silită în Circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti:

 

Competenţa teritorială a Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Sterca si Sandu

                                  Tribunale şi Judecătorii din cadrul Curţii de Apel Bucureşti:

Tribunalul Judecătoria Tribunalul  Judecătoria

 

Bucureşti

Sector 1

 

Ialomiţa

Feteşti
Sector 2 Urziceni
Sector 3 Slobozia
Sector 4

 

Teleorman

Alexandria 
Sector 5 Roşiorii de Vede
Sector 6 Turnu Măgurele

 

Călăraşi

Călăraşi Videle
Olteniţa Zimnicea
Lehliu Gară Ilfov Buftea 
Giurgiu Giurgiu Cornetu
Bolintin Vale    

 

Cu privire la executarea silită prin poprire, notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare, comunicarea actelor de procedură, recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe, competenţa Biroului Executorilor Judecatoreşti Asociaţi Sterca şi Sandu din București este la nivel naţional.

 

Legea nr. 188/2000 republicata referitoare la executorii judecatoresti

Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti

Regulamentul de aplicare al Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti

Noul Cod de Procedura Civila