BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI

STERCA SI SANDU
Tel fix: 031.429.04.88;
Fax: 031.429.04.80;
Mobil: 0728.978.290 si 0728.291.704;
Email: office@cabinetexecutor.ro

  1. 1.   În vederea alcătuirii dosarului de executare, creditorul trebuie să depună la biroul executorului judecătoresc următoarele acte:
  1. 2.   Pentru comunicarea unei notificari prin poştă sau prin agentul procedural din cadrul biroului nostru, notificantul trebuie să depună:

       Biroul nostru poate asigura comunicarea notificărilor prin agent procedural cu maximă celeritate, în interesul clienţilor.

Modele:

Cerere comunicare notificare B.E.J.A STERCA şi SANDU

Cerere comunicare somaţie ofertă reală de plată B.E.J.A  STERCA şi SANDU

Cerere de executare silită B.E.J.A  STERCA şi SANDU

Cerere de executare silită imobiliară B.E.J.A  STERCA şi SANDU

Cerere de executare silită prin poprire B.E.J.A  STERCA şi SANDU

Cerere participare la licitaţie B.E.J.A  STERCA şi SANDU

Cerere participare la licitaţie imobil B.E.J.A  STERCA şi SANDU