BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI

STERCA SI SANDU
Tel fix: 031.429.04.88;
Fax: 031.429.04.80;
Mobil: 0728.978.290 si 0728.291.704;
Email: office@cabinetexecutor.ro

Urmărirea silită mobiliară reprezintă forma de executare silită prin care creanţele băneşti ale debitorului se realizează prin valorificarea bunurilor mobile ale debitorului urmărit.

Procedura de executare este formată din următoarele etape:

Fiecare etapă conţine la rândul său proceduri specifice executării silite.

Executarea silită mobiliară se realizează după trimiterea unei somaţii către debitor, care are la dispoziţie o zi pentru a face plata voluntar.

 

 

Executare silită imobiliară, formă a executării silite indirecte ce are ca obiect bunuri imobile care aparţin debitorului şi prin care se tinde la satisfacerea creanţelor creditorului prin valorificarea acestor bunuri.

Imobilele urmărite silit se valorifică prin vânzare la licitaţie publică, vânzare directă şi prin alte modalităţi admise de lege, inclusiv prin încuviinţarea de către executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, ca debitorul să procedeze el însuşi la valorificarea bunurilor. In cazul în care obiectul executării silite îl formează mai multe bunuri imobile distincte ale debitorului procedura de vânzare prin licitaţie publică se va îndeplini pentru fiecare bun în parte.

 

Sunt supuse executarii silite prin poprire, potrivit legii, orice sume urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se infiinteaza de catre organul de executare printr-o adresa care va fi trimisa cu dovada de comunicare, tertului poprit, impreuna cu o copie certificata de pe incheierea de incuviintare a executarii silite.      


           Totodata va fi instiintat si debitorul despre infiintarea popririi. Tertul poprit este obligat ca, in termen de 5 zile de la primirea comunicarii ce i s-a facut prin scrisoarea recomandata, sa instiinteze organul de executare daca datoreaza vreo suma de bani cu orice titlu debitorului.