BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI

STERCA SI SANDU
Tel fix: 031.429.04.88;
Fax: 031.429.04.80;
Mobil: 0728.978.290 si 0728.291.704;
Email: office@cabinetexecutor.ro

NOTIFICAREA ACTELOR JUDICIARE SI EXTRAJUDICIARE

    Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare este formalitatea care are drept scop aducerea acestora la cunoştinţa destinatarilor.

     Actele judiciare sunt cele care se emit pe parcursul soluţionării unui proces (citaţii, cerere de chemare în judecată, hotărâre judecătorească, cereri privind exercitarea căilor de atac şi alte acte procesuale).

     Actele extrajudiciare sunt cele ce nu emană de la o instanţă judecătorească însă pot fi folosite în cadrul unui eventual process.

     Notificarea actelor extrajudiciare este foarte des folosită. Ea are rolul de a:

1)         încunoştinţa cu privire la o anumită stare de fapt sau de drept,

2)         avertiza cu privire la un anumit demers,

3)         soma o persoană să facă sau să nu facă ceva sub o sancţiune arătată expres, etc

     În funcţie de opţiunea notificantului, comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare se realizează prin urmatoarele metode: