BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI

STERCA SI SANDU
Tel fix: 031.429.04.88;
Fax: 031.429.04.80;
Mobil: 0728.978.290 si 0728.291.704;
Email: office@cabinetexecutor.ro

Executorul judecătoresc are dreptul la onorariu pentru activitatea prestată, stabilit în condiţiile legii 188 / 2000.

Onorariile sunt stabilite de către Ministerul Justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoresti.

Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt in sarcina debitorului urmărit, cu excepţia cazului in care creditorul a renunţat la executare, situaţie in care vor fi suportate de acesta, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Constituie cheltuieli de executare:

ANEXA
ONORARIILE MINIMALE Sl MAXIMALE
pentru serviciile prestate de executorii judecătoresti

Nr. crt.

Activitatea prestată

Onorariile minimale

Onorariile maximale

1.

Notificarea si comunicarea actelor de procedură

20 lei

400 lei

2.

Executări directe:

   
 

- evacuări

150 lei

2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică

 

- incredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului

50 lei

1.000 lei

 

- vizitarea minorului

50 lei

500 lei

 

- puneri in posesie, graniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.

60 lei

2.200 lei pentru debitor persoană fizică 5.200 lei pentru debitor persoană juridică

 

- desfiinţarea de lucrări sau construcţii

150 lei

2.200 lei pentru debitor persoană fizică 5.200 lei pentru debitor persoană juridică

3.

Executări indirecte:

   

- urmărirea mobiliară a creanţelor

60 lei pentru creanţe pană la 1.000 lei 60 lei plus 2% din suma ce depăseste 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăseste 1.000 lei

• pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi pană la 10%
• pentru sumele cuprinse intre 50.001 lei si 80.000 lei, onorariul este de 3%
• pentru sumele cuprinse intre 80.001 lei si 100.000 lei, onorariul este de 2%
• pentru sumele ce depăsesc 100.000 lei, onorariul este de 1%

- urmărirea imobiliară a creanţelor

150 lei pentru creanţe de pană la 1.000 lei 150 lei plus 2% din suma ce depăseste 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăseste 1.000 lei

• pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi pană la 10%
• pentru sumele cuprinse intre 50.001  lei si 80.000 lei, onorariul este de 3%
• pentru sumele cuprinse intre 80.001 lei si 100.000 lei, onorariul este de 2%
• pentru sumele ce depăsesc 100.000 lei, onorariul este de 1%

4.

Poprire

60 lei pentru creanţe până la 1.000 lei
60 lei plus 2% din suma ce depăseste 1.000 lei, pentru creanţe a caror valoare depăseste 1.000 lei

• pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%
• pentru sumele cuprinse intre 50.001  lei si 80.000 lei, onorariul este de 3%
• pentru sumele cuprinse intre 80.001 lei si 100.000, onorariul este de 2%
• pentru sumele ce depăsesc 100.000 lei, onorariul este de 1%

5.

Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin si cecuri

150 lei

400 lei

6.

Constatarea unor situaţii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă)

100 lei

2.200 lei pentru debitor persoană fizică 
5.200 lei pentru debitor persoană juridică

7.

Vanzarea la licitaţie publică a bunului ce face obiectul impărţelii judiciare

150 lei

2.200 lei

8.

Sechestrul asigurator

100 lei

1.200 lei pentru debitor persoană fizică 
2.200 lei pentru debitor persoană juridică

9.

Sechestrul judiciar

100 lei

1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică

10.

Poprirea asiguratorie

100 lei

1.200 lei pentru debitor persoană fizică 
2.200 lei pentru debitor persoană juridică

11.

Proces-verbal de ofertă reală

50 lei

350 lei

12.

Orice alte acte sau operaţiuni date prin lege

50 lei

200 lei

13.

Confiscări

10% din valoarea realizata

10% din valoarea realizata

14.

Consultaţii in legătură cu constituirea actelor execuţionale

20 lei

200 lei

 

*onorariile menţionate mai sus nu cuprind T.V.A