BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI

STERCA SI SANDU
Tel fix: 031.429.04.88;
Fax: 031.429.04.80;
Mobil: 0728.978.290 si 0728.291.704;
Email: office@cabinetexecutor.ro

Au caracter de titlu executoriu, potrivit legii:

Titlurile executorii, altele decat hotaririle judecatoresti (art 6401 alin 1) si actul de adjudecare emis de executorul judecatoresc (art 855 alin 2), pot fi puse in executare numai daca sunt investite cu formula executorie.