BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI

STERCA SI SANDU
Tel fix: 031.429.04.88;
Fax: 031.429.04.80;
Mobil: 0728.978.290 si 0728.291.704;
Email: office@cabinetexecutor.ro

Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe

Creanta - Act prin care se certifica dreptul creditorului de a primi la un anume termen, o suma de bani sau alte bunuri economice sau valori de la debitor. Creanta constituie un activ pentru creditor si un pasiv pentru debitor.

Recuperarea pe cale amiabilă a unei creanţe reprezintă procedura ce include efectuarea de diferite notificări şi convocări la sediul biroului nostru în vederea plăţii creanţelor sau încheierea unor acorduri de plată sau eşalonare a plăţii acestora.

Procedura constă în următoarele etape: