BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI

STERCA SI SANDU
Tel fix: 031.429.04.88;
Fax: 031.429.04.80;
Mobil: 0728.978.290 si 0728.291.704;
Email: office@cabinetexecutor.ro

1. Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.

2. Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.

3. Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.

4. Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.

5. Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de art. 364 Cod de Procedură Civilă.

6. Întocmirea proceselor-verbale de constatare

7. Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a CEC-urilor.

8. Executări directe (Predarea silită a bunurilor mobile, Predarea silită a bunurilor imobile (evacuare)).

9. Executări indirecte (Urmărirea silită mobiliară, Urmărirea silită imobiliară, Poprirea)

10. Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.